Tajemnice Chwalebne Różańca PDF Drukuj Email
Wpisany przez Redakcja PNG   
czwartek, 25 października 2007 22:57

Modlitwa za misjonarzy
TAJEMNICE CHWALEBNE

I. Zmartwychwstanie Pana Jezusa
Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żyjących. Dla niego bowiem żyjemy. Wśród naszych braci i sióstr są tacy, którzy nie chcą przyjąć prawdy o Jego zmartwychwstaniu, i tacy, którzy nie mieli możności usłyszeć, że Jezus żyje.
W ciszy wczesnego poranka dokonało się zmartwychwstanie Jezusa - niech nas również ogarnia cisza wielkiego cudu.
Módlmy się o nasze nieustanne ...

... zmartwychwstania, abyśmy nowinę o żyjącym Jezusie zanosili tym, którzy "żyją w ciemności i cieniu śmierci."

II. Wniebowstąpienie Pana Jezusa
Jezus wyprowadził ich ku Betanii i podniósłszy ręce błogosławił ich. Oni oddali Mu pokłon, a potem oczekiwali na przyjście Ducha Świętego, wiedząc, że bez Niego nie będą zdolni nic uczynić.
Módlmy się za wszystkich posłanych w świat do głoszenia Dobrej Nowiny, niech nieustannie opierają się na Jezusie Chrystusie i będą otwarci na działanie Ducha Świętego.

III. Zesłanie Ducha Świętego
Nagle dał się słyszeć wielki szum z nieba, nad zgromadzonymi w wieczerniku widać było pałający ogień, ogień Ducha Świętego. Opuścił ich paraliżujący strach i niepewność. Duch Święty uzdolnił ich do świadectwa Prawdzie.
Prośmy o moc Darów Ducha Świętego dla wszystkich misjonarzy, a także dla tych, do których zostali posłani.

IV. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
"Piękna Tyś jest nad słońce, jasna nad blask księżyca". Maryja przebyła trudną drogę zawierzenia Bogu aż do końca, i dzisiaj pragnie nas po tej drodze prowadzić. Ona ją przeszła i w nagrodę została wzięta do nieba z duszą i ciałem.
Módlmy się, aby przez Maryję, Matkę drogi gorejącej, ludy na całej ziemi znalazły drogę do Ojca w niebie.

V. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny
Oto Maryja - Królowa Nieba i Ziemi. Królowa świętych i silnych, maluczkich i poniżanych, głodnych i spragnionych, Królowa zagubionych i grzeszników. Ona pragnie, aby wszyscy znaleźli się u jej Syna i aby Jego królestwo było ich udziałem.
Razem z Nią prośmy za tych, którzy są od Niego daleko.